Monday, February 28, 2011

KEMERDEKAAN

Gambar di atas merakamkan peristiwa yang amat bersejarah kepada seluruh rakyat Malaysia.Peristiwa tanah Melayu pada 31 ogos 1957. Pada 31 ogos setiap tahun ,kita menyabut Hari kemerdekaanyang juga dikenali sebagai hari kebangsaan.Hari kebangaan disambut dengan pemuh gilang-gemilang sebagai tanda kesyukuran dan kebanggsaan kita terhadap negara kita juga merayakan Hari kembangsaan sebagai tanda berterima kasih kepada pejuang negara yang telah membebaskan negara daripada penjajah.Hasil daripada perjuangan mereka,maka lahirlah negara kita yang merdeka dan berdaulat. Begitu juga jika kita mengenali negara kita.Keadaan ini akan menyebabkan kita lebih menyayangi,menghargai,mencintai serta berbanga dengan negara kita.Semangat ini penting kerana kita ada lah generasi pewaris negara Malaysia. Pelbagai kemajuan dalam sektor pertanian,pendidikan,perindustrian dan teknologi maklumat.Kemajuan ini dapat memperkuat azam kita untuk mempertahankan kedaulatan negara yang tercinta. Adakah kamu memahami apa itu sejarah?Sejarahmemboleh kan kita memahami dan mempelajari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan diri,kerluarga,masyarakat,dan negara.Contohnya ,peristiwakemerdekaan negara.Mengapakah kita perlu merdekar?Apabila kita merdeka,kita dan negara bebas daripada penjajah.oleh itu,kita bertanggunjawab menjaga kermendekaan dan kedaulatan negara bagi membina cara hidup yang bermatlamat dan berwaspada.